Hlavní řečníci

chlupatyRoman Chlupatý - moderátor

Roman Chlupatý je česko-kanadský novinář, publicista a konzultant. Ve své práci pro česká i světová média, univerzity a firmy se zaměřuje na globální politiku, ekonomiku a průsečík těchto dvou světů. Jeho práce se objevily mimo jiné ve Francii, Německu a Číně. Studoval v Torontu, dánském Aarhusu, Amsterodamu a Londýně.

roger toozeRoger Tooze

Roger Tooze patří mezi zakladatele akademické disciplíny globální politická ekonomie. Vyučoval na London School of Economics a na dalších prestižních univerzitách v Evropě, USA i Austrálii. Zároveň konzultoval pro státní i soukromý sektor. Teď pomáhá zdravotnickým firmám s globálními dodavatelskými řetězci.

davisNicholas Davis

Nicholas Davis je ředitelem evropské sekce Světového ekonomického fóra. Od roku 2006, kdy nastoupil do WEF v Ženevě, zastával řadu vedoucích pozic, včetně zástupce ředitele pro strategii a ředitele pro vztahy s občanskou společností. Dříve pracoval jako ředitel konzultační firmy Oxford Investment Research. Získal tituly BA a LLB na univerzitě v Sydney a MBA s vyznamenáním na Oxfordské univerzitě. V roce 2009 obdržel Australian Leadership Award. Je členem britské Královské společnosti umění, řemesel a obchodu (RSA).

galvanCaroline Galvan

Caroline Galvan je ekonomkou a senior manažerkou iniciativy Global Competitiveness and Benchmarking Network v rámci Světového ekonomického fóra (WEF). Věnuje se výzkumu konkurenceschopnosti států Subsaharské Afriky a Evropy, zodpovídá za přípravu Zprávy o konkurenceschopnosti Afriky a Zprávy o konkurenceschopnosti Evropa 2020; zároveň pracuje na zprávě Globální rizika. Před nástupem do WEF působila v oblasti hospodářsko-politického poradenství ve Spojeném království, kde se věnovala analýze ekonomické a finanční politiky zemí střední a východní Evropy a střední Asie. Rovněž pracovala pro Generální ředitelství hospodářských a finančních věcí Evropské komise, kde hodnotila finanční vývoj členských zemí pro zprávu z roku 2004. Získala bakalářský titul v oboru Ekonomie na univerzitě Groningen a magisterský titul v oboru Ekonomie a finance na univerzitě Tilburg (obě v Nizozemsku).

HansKundnaniHans Kundnani

Hans Kundnani je ředitelem výzkumu Evropské rady pro mezinárodní vztahy (ECFR), specializuje se na zahraniční politiku Německa. Zároveň je členem Institutu germanistiky Birminghamské univerzity. Dříve se plně věnoval novinářské práci a působil jako korespondent týdeníku The Observer v Berlíně. Je autorem knihy Utopia or Auschwitz: Germany's 1968 Generation and the Holocaust (London/New York: Hurst/Columbia University Press, 2009). Vystudoval němčinu a filosofii na Oxfordské univerzitě a žurnalistiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

machkovaHana Machková

Hana Machková je českou ekonomkou a rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), kde dříve působila jako prorektorka pro zahraniční styk a public relations (2004–2014) a vedoucí katedry mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů (2002–2014). Jejím odborným zaměřením je mezinárodní marketing a obchod. Je autorkou mnoha publikací – od učebnic a monografií po vice než 90 článků ve vědeckých časopisech. Během své akademické kariéry přednášela na různých univerzitách, včetně pařížské Sorbonne, Université Jean Moulin v Lyonu a Université Robert Schuman ve Štrasburku. Je zároveň ředitelkou Francouzsko-českého institutu řízení při VŠE, který založila v roce 1990.

muehlfeitJan Mühlfeit

Jan Mühlfeit je ředitelem společnosti Microsoft pro Evropu od roku 2007. Zastupuje společnost a jedná s vládami, korporacemi, klíčovými partnery a akademickými elitami nejen v evropských zemích. Do Microsoftu nastoupil v roce 1993 a během sedmi let působení v českých a slovenských provozních zastoupeních zastával řadu vedoucích funkcí, včetně generálního manažera. V roce 1994 dostal vyznamenání Microsoft President's Award for Excellence. Je zároveň zástupcem ředitele European Academy of Business in Society (EABIS), členem správní rady vzdělávací organizace Junior Achievement Young Enterprise Europe (JAYE), spolupředsedou Evropské rady řízení průmyslu e-Skills a členem správní rady AIESEC – největší mezinárodní organizace plně řízené studenty, která pomáhá mladým lidem rozvíjet svůj potenciál.

bubluBublu Thakur-Weigold

Bublu Thakur-Weigold je odbornicí na difúzi inovací a přenos technologií. Působí na katedře logistického managementu Spolkové vysoké technické školy (ETH) v Curychu jako zástupkyně programového ředitele. Zodpovídá mimo jiné za programy Executive MBA v oboru řízení dodavatelských řetězců a humanitární logistiky ve spolupráci s Kühne Foundation. Je partnerem consultingové firmy e3 associates International, která pomáhá klientům k úspěchu inovací procesů. Pracovala v Hewlett-Packard v Německu jako konzultantka vnitřních dodavatelských řetězců, instruktorka a programová manažerka. Před tím se 10 let věnovala consultingu v IT a v řízení procesů, pracovala s mezinárodními klienty z různých oborů, od těžkého průmyslu až po distribuci zboží a telekomunikaci. Přednáší na mezinárodních konferencích a publikuje v odborných časopisech v anglickém a německém jazyce, včetně Industrial Engineer, Cutter IT Journal, Logistics Innovation a Io New Management. Přispěla kapitolou do knihy Myths and Reality of Supply Chain Management: Implications for Industry-University Relationships od vydavatelství Springer. Získala bakalářský titul v oboru Management na MIT a magisterský titul v oboru Mezinárodní logistika na Georgia Institute of Technology.

Organizátoři:

organizatori2015

 

Ve spolupráci:

ve spolupraci