Konference

 

Nicholas Davis, ředitel evropské sekce Světového ekonomického fóra
pdf piktogramPrezentace (.PDF)


N. Davis: Základem dlouhodobé prosperity je produktivita. Evropa nemůže sázet na rostoucí populaci.
N. Davis: Musíme pracovat společně na úrovni vlád i podniků. Musíme posílit naše silné stránky. Jádro jsou investice do inovací.
N. Davis: Česká ekonomika potřebuje odborníky už teď. Není to jen na vysokých školách, ale i firmách, které nabídnou lepší rekvalifikace.

Caroline Galvan, ekonomka a senior manažerka iniciativy Global Competitiveness and Benchmarking Network, Světovée konomické fórum


C. Galvan: Je vidět, že země, které provedly reformy jako Portugalsko, se zlepšily. Pak jsou země, kde se o reformách jen mluví jako Francie.
C. Galvan: ČR se zlepšila k přístupu na finanční trh nebo v tvrdých datech, špatně jsou na tom instituce.
C. Galvan: ČR je jediná z nových zemí EU, která je tažená inovacemi. Mezi zeměmi, které jsou poháněny inovacemi, je ČR 28. z 35.

Jan Mühlfeit, ředitel společnosti Microsoft pro Evropu
pdf piktogramPrezentace (.PDF)


Mühlfeit: Zlepšuje se to, že je odklon od montoven. ČR je dobré místo pro investování, ale chybí tady inženýři.
Mühlfeit: Vzdělání musí být pro ČR mantra. Korea měla před 20 lety HDP jako Ghana, vsadili vše na vzdělávání a dnes jsou úplne jinde.
Mühlfeit: Ve Finsku mají "future council", kde řeší, kde bude země za 5 let. To u nás není.

Diskuze


H. Machková: Máme všechny předpoklady pro to, abychom se stali otevřenou ekonomikou pro všechny, nesmíme se bát jinakosti.
C. Galvan: Nejdůležitější je dialog mezi všemi aktéry, ten v ČR vázne.
J. Mühlfeit: Systém musí být založen na silných stránkách. Podpořit silné stránky a ty slabé nechat být.

Odpoledne: Technologie, kultura a konkurenceschopnost: Změna a globální politická ekonomie

Roger Tooze, konzultant
pdf piktogramPrezentace (.PDF)


R. Tooze: Posílení národní konkurenceschopnosti je otázkou moci, nikoli jen ekonomické a legislativní iniciativy.
R. Tooze: Ekonomický model mezinárodního obchodu, na jaký jsme byli zvyklí, nefunguje. Z ekonomie se stala politická ekonomie, z mezinárodního obchodu se stal globální obchod.
R. Tooze: Můžete sice zavést inovace, ale pokud nevyužijete znalosti, abyste změnili mocenskou rovnováhu, jen mrháte penězi.

Bublu Thakur-Weigold, Federální technologický institut v Curychu (ETH)
pdf piktogramPrezentace (.PDF)


B. Thakur-Weigold: Zboží se nevyrábí na jednom místě. Pět národů je třeba k výrobě holicího strojku. To ale není špatně. Jde o dělbu práce.
B. Thakur-Weigold: Cesta pro ČR: Specializované podniky, které nemusí být nejlevnější. Budou ale kvalitní.
B. Thakur-Weigold: Rozhodnutí musí být technické, nikoli politické. Politici brzdí konkurenceschopnost.

Hans Kundnani, Evropská rada pro mezinárodní vztahy (ECFR)


Kundnani: Klasická německá otázka se objevila v geopolitické formě. Německo je příliš malé pro Německo samo.
Kundnani: Některé země se svezou s Německem. Ekonomicky si vytvořilo sféru vlivu ve formě střední Evropy.
Kundnani: Evropa opět bojuje se starým problémem, který má teď formu boje věřitelských států s dlužníky.

Dikuze


B. Thakur-Weigold: Výroba nezná hranic a to je zdrojem naší úzkosti, ale není to třeba.
R. Tooze: Nadnárodní firmy mají větší moc než dřív.
H. Kundnani: Otázka je, jaký konflikt je v Evropě třeba, aby se vyřešilo tradiční pnutí v Evropě.

 

 

Organizátoři:

organizatori2015

 

Ve spolupráci:

ve spolupraci