Hlavní řečníci

chlupatyRoman Chlupatý - moderátor

Roman Chlupatý je česko-kanadský novinář, publicista a konzultant. Ve své práci pro česká i světová média, univerzity a firmy se zaměřuje na globální politiku, ekonomiku a průsečík těchto dvou světů. Jeho práce se objevily mimo jiné ve Francii, Německu a Číně. Studoval v Torontu, dánském Aarhusu, Amsterodamu a Londýně.

machkovaHana Machková

Hana Machková je českou ekonomkou a rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), kde dříve působila jako prorektorka pro zahraniční styk a public relations (2004–2014) a vedoucí katedry mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů (2002–2014). Jejím odborným zaměřením je mezinárodní marketing a obchod. Je autorkou mnoha publikací – od učebnic a monografií po vice než 90 článků ve vědeckých časopisech. Během své akademické kariéry přednášela na různých univerzitách, včetně pařížské Sorbonne, Université Jean Moulin v Lyonu a Université Robert Schuman ve Štrasburku. Je zároveň ředitelkou Francouzsko-českého institutu řízení při VŠE, který založila v roce 1990.

kafkaPavel Kafka

Pavel Kafka má bohaté zkušenosti z diplomacie, mezinárodního obchodu a byznysu. Pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí, na různých misích v zahraničí – v Japonsku, Řecku a Německu. Více než 20 let působil u firmy Siemens ČR, kde byl 15 let generálním ředitelem (1994-2005). Z této pozice dovedl firmu Siemens na pozici největší české elektrotechnické firmy. Je nositele ocenění „Manažer roku 2005“. V roce 2006 získal čestnou vědeckou hodnost Doctor honoris causa na Vysoké škole ekonomické v Praze. V současnosti je prezidentem České manažerské asociace. Vystudoval mezinárodní obchod na VŠE v Praze.

tlapaMartin Tlapa

Martin Tlapa je náměstkem ministra zahraničních věcí ČR od března 2014. Je zodpovědný za řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce. V minulosti byl náměstkem státního tajemníka pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR a náměstkem ministra průmyslu a obchodu ČR. V rámci působení na MPO vedl tým, který připravoval Exportní strategii ČR na období 2006-2010. Významně se také podílel na tvorbě Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, kde také příležitostně přednáší, titul MBA získal studiem na Sheffield Hallam University a Českém vysokém učení technickém.

galvanCaroline Galvan

Caroline Galvan je ekonomkou a senior manažerkou iniciativy Global Competitiveness and Benchmarking Network v rámci Světového ekonomického fóra (WEF). Věnuje se výzkumu konkurenceschopnosti států Subsaharské Afriky a Evropy, zodpovídá za přípravu Zprávy o konkurenceschopnosti Afriky a Zprávy o konkurenceschopnosti Evropa 2020; zároveň pracuje na zprávě Globální rizika. Před nástupem do WEF působila v oblasti hospodářsko-politického poradenství ve Spojeném království, kde se věnovala analýze ekonomické a finanční politiky zemí střední a východní Evropy a střední Asie. Rovněž pracovala pro Generální ředitelství hospodářských a finančních věcí Evropské komise, kde hodnotila finanční vývoj členských zemí pro zprávu z roku 2004. Získala bakalářský titul v oboru Ekonomie na univerzitě Groningen a magisterský titul v oboru Ekonomie a finance na univerzitě Tilburg (obě v Nizozemsku).

deuberGünter Deuber

Günter Deuber je v Raiffeisen Bank International ve Vídni zodpovědný za makroekonomický výzkum a analýzu bankovního sektoru kde v rámci obou oblastí se soustředí na region střední Evropy. Je poradcem v strategiích projektů a managementu Raiffeisen v oblasti spolupráce s mezinárodními organizacemi, regulátory a ratingovými agenturami. Je také hostujícím přednášejícím na různých univerzitách např. na European University ve Frankfurtu nad Odrou. V minulosti také působil jako poradce Evropské investiční banky, Evropského parlamentu a bývalého eurokomisaře pro rozšíření nebo pro think-thank Stiftung Wissenschaft und Politik v oblastech týkajících se střední Evropy.

seppoSeppo Laine

Seppo Laine má za sebou 40 let zkušeností v investičním bankovnictví, mezinárodním obchodu a konzultingu. Ve všech těchto oblastech se věnoval růstu malých a středních podniků na globálních trzích. První polovinu své kariéry strávil v soukromném sektoru - jak ve firmách finských tak mezinárodních. V 80. letech pracoval jako obchodní rada na finské ambasádě v Paříži. Později se stal viceprezidentem Finské asociace pro zahraničný obchod (Finpro). V současnosti je stále aktviní v poradenství různých vládních a mimovládních organizací. Vystudoval na Helsinski School of Economics.

lamserJan Lamser

Jan Lamser se dlouhodobě pohybuje v bankovnictví. Svojí kariéru začal v BNP – Dresdner Bank v Praze, odkud v roce 1995 přešel do Československé obchodní banky. V rámci ČSOB pracoval na různých pozicích a v roce 1997 se stal členem managementu banky. Posledních deset let se věnoval retailovému bankovnictví, jeho podpůrným službám (elektronickému bankovnictví, platbám, a inovacím služeb). V roce 2015 se stal přidruženým partnerem společnosti Redeggs, která se věnuje novým modelům plateb v bankovnictví. Studoval statistiku (Univerzita Karlova), management (Hautes Etudes Commerciales, Paříž), ekonomii (VŠE v Praze), autorské divadlo (DAMU).

fischerRudolf Fischer

Je finančně-ekonomickým ředitelem Siemens ČR od roku 2009. Pro Siemens začal pracovat po studiích již v roce 1985. V rámci firmy prošel různými pozicemi v controllingu, vývoji a auditu. Pozděj pracoval v Siemens Business Services, stal se finančně-ekonomickým ředitelem a následně i CEO v Siemens A.E. Řecko. V letech 2012-2014 byl prezidentem Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

skowronskiBoguslawa Cimoszko Skowronski

Je zakladatelkou Nomad Fund SKA, venture capital fondu, který se soustředí na investice do start-upů, malých a středních podniků v Polsku zejména v oblastech s potenciálem růstu na globálních trzích. Boguslawa má bohaté zkušenosti z bankovního sektoru, poradenství v oblasti M&A a korporátního bankovnictví v Polsku, ve Švýcarsku, Velké Británii a také USA. Studovala v polské Łódźi pozděj také na Massachusetts Institute of Technology a MBA získala na Harvard Business School.

havlicekKarel Havlíček

Karel Havlíček je předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a členem řady poradních orgánů např. Rady pro obchod a investice ministra zahraničních věcí ČR, Podnikatelské rady ministra průmyslu a obchodu, členem Řídícího výboru ministra průmyslu pro implementaci Exportní strategie ČR a dalších. Je spolumajitelem společnosti SINDAT, mateřské firmy skupiny, řídící účasti v oblastech středního průmyslu a nových technologií. Rovněž je aktivní v akademické sféře, jako děkan Fakulty ekonomické, Vysoké školy finanční a správní. Vystudoval ČVUT a doktorát a později i docenturu získal na Vysoké škole ekonomické v Praze.

 

Organizátoři:

organizatori2015

 

Ve spolupráci:

ve spolupraci

Hlavní partneři:

partneri2015  

czechinvest

 

Mediální partneři a partneři:

zet investicniweb logo cia trade news logo cryptelo