Konference

„Konkurenceschopnost ČR 2016: Průmysl pro 21. století“

 

 

Konference se koná pod záštitou ministra zahraničných věcí ČR Lubomíra Zaorálka

Kdy: 30. 9. 2015, 13:00 – 17:30
Kde: Vysoká škola ekonomická v Praze Rajská budova, RB 101

PROGRAM KONFERENCE:

13:00

Slavnostní zahájení

Hana Machková, rektorka Vysoké školy ekonomické
„Jsme stále považováni za zemi s manuálně šikovnými lidmi, ale potřebujeme se zlepšovat také v jiných oblastech.“

Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace
„Důležité je také technické vzdělání, v němž dnes nemáme dostatek kvalifikovaných lidí.“

Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí
Musíme si uvědomit, v čem jsme dobří a pokusit se naše silné stránky sladit s poptávkou.

Caroline Galvan, ekonomka, Global Competitiveness and Benchmarking Network, World Economic Forum World Economic Forum
Prezentace Global Competitiveness Report 2015-2016

13:30 – 15:00

Nový normál, nové nároky: Obstojíme v globalizované ekonomice zítřka?

Günter Deuber, ekonom Raiffeisenbank pdf piktogramPrezentace (.PDF)
„Země centrální Evropy se musí přizpůsobit podmínkám na trhu a nebýt velmi závislé pouze na Německu.
„Střední Evropa byla vždy součástí oblastí, kde probíhala průmyslová revoluce. Otázkou je, jestli to stále platí.“
„Slabá koruna nemusí být pro ČR výhodou.“

Seppo Laine, poradce generálního ředitele Finpro pdf piktogramPrezentace (.PDF)
„Základem pro Finský pokrok byly tři pilíře: veřejný sektor vytvářející hodnoty, poučení se z minulosti a soustředění se na budoucnost.“
„Finsko se stále dokázalo dostat z problémů. Problémy mohou být pro malé země motorem, který je nutí napředovat.“
„Ti, kteří budou v budoucnu mobilní, budou vítězit a ti, kteří jsou zaměřeni na jedno místo, budou mezi poraženými. Mobilita vítězí.“

Jan Lamser, Partner, Redeggs pdf piktogramPrezentace (.PDF)
„Konkurenceschopnost znamená umět být lepší než ostatní a umět předvídat.“
„Je potřeba si uvědomit, že globalizace a digitalizace mění spotřebitelské návyky.“
„Malé společnosti se mohou svést na vlně, kterou tvoří velcí hráči.“

15:30 – 17:00

Průmysl 4.0, průmysl budoucnosti: Trumf ve (středo)evropských rukách

Rudolf Fischer, finančně-ekonomický ředitel Siemens ČR pdf piktogramPrezentace (.PDF)
„Technologie a jejich vývoj ovlivňují změny v průmyslu více a rychleji, než kdykoli v minulosti.“
„Industrie 4.0 bude znamenat konec produkce prototypů, které nebudou potřebné. Testování bude probíhat virtuálně což ušetří prostředky.“
„Industrie 4.0 zvyšuje růstový potenciál (v samotném Německu o 78 miliard EUR do roku 2025).“

Boguslawa Skowronski, zakladatelka Nomad Fund pdf piktogramPrezentace (.PDF)
„Svět se rychle mění a my se musíme přizpůsobit, což může být složitý proces.“
„Inovativní společnosti, které přichází s novými nápady, musí riskovat. Toto riziko mohou pomoci snížit veřejné peníze.“
„Musíme si udržet doma talentované lidi. Když je necháme odejít, z jejich šikovnosti bude profitovat někdo jiný.“

Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pdf piktogramPrezentace (.PDF)
„V minulém století o perspektivě a budoucnosti rozhodovaly finance, dnes rozhodují znalosti.“
„Firmy se musí adaptovat a změnit své chování, aby byly schopné čelit novým výzvám.“
„V poslední době dochází u firem ke změně hodnocení úspěchu.“

Karel Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest pdf piktogramPrezentace (.PDF)
„Je potřeba se zaměřit na elektronický trh, vysoce kvalitní prudukty a technologie a spolupráci, která znamená vyšší efektivitu.“
„To, že ČR je průmyslově rozvinutá země, je sice výhodou, ale do budoucna může být nevýhodou.“
„Ten, kdo neinvestuje, dostává se mimo hru.“

17:00 – 18:30 Recepce (pouze pro zvané)

 

Organizátoři:

organizatori2015

 

Ve spolupráci:

ve spolupraci

Hlavní partneři:

partneri2015  

czechinvest

 

Mediální partneři a partneři:

zet investicniweb logo cia trade news logo cryptelo