Řečníci

 

JosefTauser

Josef Taušer

Josef  Taušer je absolventem oboru Mezinárodní obchod Fakulty mezinárodních vztahů. S Fakultou mezinárodních vztahů spojil celou svou profesní dráhu. Od roku 2003 působí na Katedře mezinárodního obchodu (KMO). V současné době je garantem navazujícího magisterského studijního oboru Mezinárodní obchod a zástupcem vedoucího KMO. V roce 2008 byl jmenován docentem a v letech 2012-2013 vykonával funkci proděkana pro vědu a byl statutárním zástupcem děkana. Doc. Taušer pravidelně hostuje na prestižních vysokých školách ve Francii (Audencia School of Management, Nantes, IAE Lyon) a v Rakousku (WU Wien), kde přednáší v angličtině a němčině problematiku mezinárodního finančního řízení.
Doc. Taušer je uznávanou osobností v oblasti ekonomického výzkumu. Je například autorem 6 článků v časopisech s impakt faktorem, spoluautorem 3 monografií, autorem dalších 17 recenzovaných článků, podílel se na řešení mezinárodních i národních vědeckých projektů a je členem výkonných rad 5 vědeckých časopisů.

 

SariannaLundan

Sarianna Lundan

Sarianna Lundan je vedoucí oboru Mezinárodní management a governance na Univerzitě v Brémách v Německu. Tituly BSc, MBA a PhD získala na americké Rutgers University. Rovněž spolupracovala na University of Reading (UK) a na Maastricht University (Nizozemsko).
V minulosti pracovala jako vědecký pracovník ve Výzkumném institutu finské ekonomie (ETLA) v Helsinkách. Stala se členkou týmu, který úspěšně napomohl přijetí Brémské univerzitě mezi skupinu jedenácti vedoucích výzkumných univerzit v Německu.
Její publikační činnost je velice obsáhlá - jak v časopisech a knihách. Podílela se například jako spoluautorka společně s Johnem H. Dunningem, na vydání druhé edice Multinational Enterprises and the Global Economy, která pokračuje jako významná referenční práce v oblasti mezinárodního obchodu. V současné době působí v sedmi redakčních radách, včetně JIBS, IBR, MBR a GSJ. Dále se podílela ve velké míře na práci UNCTAD ve spojení s World Investment Reports a Investment Policy Reviews a krátce zde působila jako ekonomka v Ženevě.
V rámci výzkumu se nyní zaměřuje na dopady transformace zavádění nových institucí a nové formy vládnutí ze strany nadnárodních společností prostřednictvím různých typů veřejného a soukromého partnerství v hostitelské zemi.
Je zvolenou spolupracovnicí Evropské mezinárodní obchodní akademie (EIBA) a v roce 2013 vykonávala pozici prezidentky EIBA, kdy byla zodpovědná za organizaci výroční konference v Brémách. Stala se také fakultním členkou a předsedkyní AIB Doktorského konsorcia v roce 2013 (Istanbul) a 2014 (Vancouver) a členkou fakulty v AIB / JIBS PDW v roce 2011 (Nagoya).

 

VeraJourova

Věra Jourová

Věra Jourová vystudovala právo a pracovala jako vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina. Následně vykonávala pozici náměstkyně pro místní rozvoj na Ministerstvu pro místní rozvoj a vedla dotační odbor zaměřený na EU fondy. V letech 2006 – 2013 působila jako poradce pro evropské záležitosti pro ČR a také Rusko, Balkánské a Pobaltské země. V říjnu 2013 byla zvolena do parlamentu České republiky a stala se ministryní pro místní rozvoj.
Od roku 2014 je eurokomisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví v Evropské komisi vedené J.C. Junckerem.

 

YihJeouWang

Yih-Jeou Wang

Yih-Jeou Wang je vedoucí mezinárodní spolupráce Agentury pro digitalizaci v rámci Dánského ministerstva financí. Do dánské státní správy se vrátil v roce 2010 po pěti letech, kdy působil jako vedoucí oddělení v OECD, kde vedl aktivity OECD v oblasti využití ICT ve veřejné správě (e-government). Do OECD přišel v roce 2005 z Dánského národního IT a telekomunikačního úřadu, kde působil jako vedoucí oddělení odpovědného za národní a mezinárodní ICT bezpečnostní politiku. Po dobu více než 20 let byl zodpovědný za politiku a strategii rozvoje informační společnosti a e-governmentu na různých ministerstvech (finance, vzdělání, vědy a výzkumu, technologie a inovace) a krátce pracoval jako poradce senior pro Svaz dánského průmyslu odpovědný za vývoj e-business politik a strategií pro dánský průmysl. Již více než 15 let působí jako externí lektor na University of Copenhagen a Copenhagen Business School.

 

TomasProuza

Tomáš Prouza

Tomáš Prouza je státním tajemníkem pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR. V letech 2004 až 2007 vykonával pozici náměstka ministra financí ČR, kde byl zodpovědný za finanční služby, Evropskou unii a mezinárodní vztahy, fiskální politiku a přijetí eura. V období mezi listopadem 2005 až prosincem 2006 byl prvním národním koordinátorem pro zavedení eura v České republice. Dále také reprezentoval ČR na zasedání Ecofin, v Hospodářském a finančním výboru a Výboru pro finanční službu Rady EU a působil jako zástupce guvernéra Mezinárodního měnového fondu za ČR.
V letech 2012 až 2014 pracoval pro Světovou banku ve Washingtonu, DC jako expert pro oblast finančních služeb a regulace v týmu. Po ukončení činnosti pro Ministerstvo financí ČR v roce 2007 se stal spoluzakladatelem Partners Financial Services, finančně poradenské společnosti, kde byl členem představenstva a ředitelem pro rozvoj a péči o klienty. V letech 2009 a 2012 pracoval jako člen představenstva (od února 2011 předseda) Pražské komorní filharmonie, jež byla založena v roce 1994 českým dirigentem Jiřím Bělohlávkem.
Tomáš Prouza vystudoval magisterský obor mezinárodní politika a diplomacie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a titul MBA získal na britské Open University.

 

JanDrahokoupil

Jan Drahokoupil

Jan Drahokoupil je vědecký pracovník v Institutu Evropských odborů. Dále řídí výzkumný projekt v Mannheimském Centru pro evropský sociální výzkum (MZES), University of Mannheim, který se zabývá transformací sociálního státu v souvislosti s úspornou politikou ve východní Evropě po roce 2008. Jeho širší odbornost spočívá v politické ekonomii a rozvoji, a to zejména v kontextu transformujících se zemí.
Doktorát získal v roce 2007 na Central European University v Budapešti. Jan je spolueditorem v Competition and Change: The Journal of Global Business and Political Economy.

 

MartinaFFerracane

Martina F. Ferracane

Martina F. Ferracane je analytička think thanku European Centre for International Political Economy v Bruselu. Její práce se zaměřuje na analýzu sektorových politik EU, zejména v oblasti mezinárodního obchodu, zdravotnictví a digitálních inovací. Především se zajímá o technologický pokrok, jako je internet věcí a 3D tisk, mimo jiné v souvislosti s dlouhodobým společenským a ekonomickým rozvojem. Martina se také aktivně podílí na sociálním podnikání. Je zakladatelkou a prezidentkou Fab Lab Western Sicily - neziskové organizace podporující digitální výrobu  v Sicilských školách. Dále je také zapojena do jiných podnikatelských aktivit a nedávno strávila několik měsíců ve Fab Lab v Brazílii, kde se vzdělávala v digitálních výrobních technologiích.
Dříve působila v oblasti rozvoje soukromého sektoru v Evropské komisi (DG DEVCO) v divizi obchodu a investic OSN Ekonomické a sociální komise pro Asii a Tichomoří v Bangkoku, kde se zaměřila na obchodní politiku, protekcionistické trendy, usnadnění obchodu a asijský regionální rozvoj.
Magisterský titul získala s vyznamenáním v oboru Hospodářská internacionalizace, integrace a mezinárodní obchod na University of Valencia ve Španělsku.

 

pavol kysilka

Pavel Kysilka

Pavel Kysilka je absolventem Vysoké školy ekonomické. Během let 1986 –1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV. 
V letech 1990 – 1991 působil jako hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával pozici viceguvernéra a výkonného guvernéra České národní banky. Byl odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení československé měny a zavedení české koruny. V letech 1994-1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom, v roce 2004 byl zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2011 vykonával pět let funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. Byl vyhlášen Bankéřem roku v letech 2011, 2012 a 2013. Zabývá se ekonomickými, byznysovými a sociálními dopady digitální revoluce.  
Je zakladatelem a předsedou správní rady 6DAcademy, prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl,  předsedou dozorčí rady České exportní banky, místopředsedou dozorčí rady Českomoravské záruční a rozvojové banky, členem správních rad VŠE, Masarykovy Univerzity, Nadace Leoše Janáčka, Bohemian Heritage Fund a dozorčích rad Dobrého anděla a Aspen Institute. 

 

LukaszPuslecki

Łukasz Puślecki

Łukasz Puślecki je odborný asistent na katedře mezinárodního managementu, Fakulty mezinárodního obchodu a ekonomie, Poznań University of Economics and Business (PUEB). Vykonává také pozici ředitele Joint MSc v International Business and Management programu (JMScIBM) mezi Poznań University of Economics and Business a Nottingham Trent University, Nottingham Business School (UK). Dr. Puślecki zastává pozice v různých odborných a akademických institucích. Je předsedou Academy of International Business Central and Eastern Europe Chapter (AIB-CEE), řídíci partner pro rozvoj Mezinárodního obchodního centra - PUEB Knowledge Transfer Company (SPV), místopředseda Assessing Committee of Youth Award Foundation (Německo), člen Hessenské akademie pro výzkum a plánování pro venkovské oblasti (Německo), člen Faculty of International Business and Economics Council, PUEB (Polsko). Łukasz Puślecki získal doktorát z mezinárodní ekonomie na Poznań University of Economics and Business.
Ve svém výzkumu se zaměřuje na technologickou spolupráci, strategické aliance (SA) a strategické technologické aliance (STA), otevřené inovační aliance (OIA), stejně jako na ekonomii založenou na inovacích a technologické a znalostní konkurenceschopnosti.

 

RomanChlupaty

Roman Chlupatý (moderator)

Roman Chlupatý je česko-kanadský novinář, publicista a konzultant. Ve své práci pro česká i světová média, univerzity a firmy se zaměřuje na globální politiku, ekonomiku a průsečík těchto dvou světů. Jeho práce se objevily mimo jiné ve Francii, Německu a Číně. Studoval v Torontu, dánském Aarhusu, Amsterodamu a Londýně.

Pavel Kysilka je absolventem Vysoké školy ekonomické. Během let 1986 –1990 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV.

V letech 1990 – 1991 působil jako hlavní ekonomický poradce ministra pro ekonomickou politiku. V 90. letech zastával pozici viceguvernéra a výkonného guvernéra České národní banky. Byl odpovědný za přípravu a realizaci rozdělení československé měny a zavedení české koruny. V letech 1994-1997 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských zemí. V 90. letech působil jako prezident České společnosti ekonomické. V roce 2000 začal pracovat pro Českou spořitelnu jako hlavní ekonom, v roce 2004 byl zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2011 vykonával pět let funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. Byl vyhlášen Bankéřem roku v letech 2011, 2012 a 2013. Zabývá se ekonomickými, byznysovými a sociálními dopady digitální revoluce. 

Je zakladatelem a předsedou správní rady 6DAcademy, prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl,  předsedou dozorčí rady České exportní banky, místopředsedou dozorčí rady Českomoravské záruční a rozvojové banky, členem správních rad VŠE, Masarykovy Univerzity, Nadace Leoše Janáčka, Bohemian Heritage Fund a dozorčích rad Dobrého anděla a Aspen Institute. 

Organizátoři:

organizatori2015

 

Ve spolupráci:

ve spolupraci